Vaiko gerovės komisija

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai (globėjai),

visais rūpimais pagalbos mokiniui teikimo, mokyklos nelankymo problemų, smurto, reketo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, mokinio elgesio taisyklių ir teisės pažeidimų klausimais prašome kreiptis į vaiko gerovės komisiją.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Sidutė Branišauskaitė – komisijos pirmininkė, direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui, 4.07 kab., tel: (8 5)2400918, el.p.: pavaduotoja.ivaskeviciaus@gmail.com.

Pimininko pavaduotoja – Romualda Davidonienė, metodinės grupės pirmininkė.

Komisijos sekretorė – Zita Mickevičienė, mokytojo padėjėja.

Nariai:

Kristina Smirnovaitė – socialinė pedagogė, 3.08 kab., el.p.  kristina.smirnovaite@gmail.com;

Olga Ruducha, mokytojo padėja;

Klasės auklėtojas (aptariamo vaiko).

Komisija renkasi kiekvieno mėnesio 1-ios savaitės pirmadienį, 14.45 val., 4.07 kabinete.

Dokumentai