Laisvos darbo vietos

Vilniaus Jono Ivaškevičiaus jaunimo mokykla skelbia atranką psichologo pareigoms užimti

Atranka vykdoma  pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Mokykla siūlo neterminuotą darbo sutartį, 0,5 etatu.

Reikalavimai kandidatams:

 • psichologo profesinė kvalifikacija ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija;
 • gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
 • gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
 • gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, socialiniu pedagogu, kitais mokykloje dirbančiais specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
 • gebėjimas atlikti mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius;
 • darbo patirtis, aukšta motyvacija dirbant su pagalbos reikalaujančiais vaikais;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, gebėti susikalbėti rusų, anglų kalbomis;
 • išmanyti informacines technologijas ir gebėti jas taikyti;

Privalumai:

 • gebėjimas komunikuoti užsienio kalbomis (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • dalyvavimo projektuose patirtis;
 • iniciatyvumas, puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • rekomendacijos iš ankstesnių darboviečių.

Pretendentai el. būdu pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 4. Psichologo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 5. Darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ( rekomendacijas) (nuskenuotas/nuskaitytas dokumentas).
 6. Gyvenimo aprašymą (CV).
 7. Motyvacinį laišką.

Dokumentų su nuoroda „Psichologo atranka“ elektroniniu paštu rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt  lauksime iki  gruodžio 31 d. 12.00 val.

Reikalavimus atitinkančius pretendentus informuosime el. paštu ir kviesime pokalbiui.

Telefonai pasiteirauti: raštinė – (8 5 ) 2400918; 8 652 22283 l. e. direktoriaus pareigas               Gedeminas Kašėta