Mokinių priėmimas į mokyklą 2018 metais

Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į mokyklą, kur jiems bus skirta vieta prašymui kompiuteriu užpildyti. Su savimi turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis į raštinę (II aukštas, 207 kab.).

 • Internetu užpildytus prašymus gauna prašyme nurodytos mokyklos, kurios vykdo priėmimą.
 • Prašymai teikiami nuo 2018 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
 • Prašymai nagrinėjami birželio 1 – rugpjūčio 31 d.
 • Prašymai mokytis nagrinėjami mokykloje gavus dokumentus, kurie pateikiami per e. sistemą prašymo pildymo metu.
 • Sprendimą dėl asmens priėmimo pagal e. sistemoje pateiktą prašymą ir pateiktus dokumentus priima mokyklos mokinių priėmimo komisija ir direktorius.

Priėmimo komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Sidutė Branišauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos sekretorė – Elena Stasiulienė, sekretorė;

 

Nariai

 • Asta Griškienė, mokytoja;
 • Zita Mickevičienė, vyr. mokytoja;
 • Kristina Smirnovaitė, socialinė pedagogė.

Komisijos posėdžių grafikas:

 • 2018 m. birželio 8 d.
 • 2018 m. birželio 22 d.
 • 2018 m. rugpjūčio 28 d.
 • 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Komisija dirba 205 kab. (II aukštas).

2018 m. birželio 15-22 d. ir rugpjūčio 28-31 d. priėmimo komisija dirba nuo 9 val. iki 17 val.

Komisijos nariai atsako už skaidrų ir sąžiningą mokinių priėmimo vykdymą.

Informacijos teikimas:

 • Informacija apie priėmimą / nepriėmimą skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje, prisijungus su pateiktu kodu;
 • Mokiniai ir jų tėvai / globėjai gali būti informuojami elektroniniu paštu;
 • Informacija apie priėmimą / nepriėmimą telefonu neteikiama;
 • Informacija apie priėmimo sąlygas teikiama elektroniniu paštu rastine@ivaskeviciaus.vilnius.lm.lt, telefonu (8 5) 2400918. Atsakinga už prašymų administravimą sekretorė Elena Stasiulienė;

Komisijos posėdžių protokolai ir asmenų pateikti dokumentai saugomi mokyklos raštinėje vienerius metus.

Pastaba. Esant būtinybei, komisijos posėdžių datos gali būti keičiamos. Pakeitimai skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje.

Dokumentai atsiuntimui