Mokyklos dokumentai

Ekstremalių situacijų valdymo planas 2019 m.

Vilniaus J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos strateginis planas 2017-2022 m.m.

Veiklos planas 2018-2019 m.m.

Ugdymo proceso organizavimo bendroji tvarka 2018-2019 m.m.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Mokinių elgesio taisyklės

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka